KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) clean, empty-handed, happy
Kolokacji: 3
1. away unnoticed = daleko niezauważony away unnoticed
2. away free = daleko wolny away free
3. visible away = widoczny daleko visible away
4. away alive = daleko żywy away alive
5. away unseen = daleko niepostrzeżenie away unseen
6. away scot-free = daleko wymigujący się away scot-free
(4) evil, wet
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.