ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blasted away" — Słownik kolokacji angielskich

blasted away kolokacja
Popularniejsza odmiana: blast away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelić
  1. blast czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There had to be a better way than blasting away at one another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo