"wandered away" — Słownik kolokacji angielskich

wandered away kolokacja
Popularniejsza odmiana: wander away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzać się daleko
  1. wander czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    We tried, but too many people simply wandered away after the fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo