"ride away" — Słownik kolokacji angielskich

ride away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź daleko
  1. ride czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was not given the choice to simply ride away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo