"ride high" — Słownik kolokacji angielskich

ride high kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazda wysoki
  1. ride czasownik + high przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    New Line was riding high in the summer of 1998.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo