ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"ride" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ride czasownik

ride + rzeczownik
Kolokacji: 77
ride shotgun • ride several miles • ride several winners • ride a bicycle • ride a motorcycle • ride a bike • ride the subway • ride a horse • ...
czasownik + ride
Kolokacji: 35
come riding • learn to ride • begin riding • want to ride • allowed to ride • ...
ride + przyimek
Kolokacji: 66
ride out • ride up • ride down • ride off • ride through • ride around • ride across • ride along • ...
ride + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
ride high • ride away • ride together • ride alone • ride forward • ride slowly • ride hard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. ride away = pojedź daleko ride away
  • He was not given the choice to simply ride away.
  • She did not come out to see him ride away in the rain.
  • Then he said something to them in their language and rode away toward the river.
  • Then he rode away in front of me, into the dark.
  • "If the men see you too ride away, they will lose heart even more."
  • "I did not want you to ride away without them."
  • He rode away up the street, gone before she could thank him.
  • Then he turned and rode away upon business of his own.
  • In the evening of the second day, they rode away.
  • The main road ran to the coast, perhaps four hours ride away.
2. ride high = jazda wysoki ride high
4. ride alone = pojedź w pojedynkę ride alone
5. ride forward = pojedź do przodu ride forward
6. ride slowly = pojedź wolno ride slowly
7. ride hard = pojedź mocno ride hard
8. ride ahead = pojedź naprzód ride ahead
9. ride well = bądź dobrym jeźdźcem ride well
10. ride forth = pojedź do przodu ride forth
11. ride far = pojedź daleko ride far
13. ride fast = pojedź szybko ride fast
14. ride low = jazda niski ride low

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.