"start right away" — Słownik kolokacji angielskich

start right away kolokacja
Popularniejsza odmiana: start away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij natychmiast
  1. start czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But I saw the boy start away, and his face change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo