"shrunk away" — Słownik kolokacji angielskich

shrunk away kolokacja
Popularniejsza odmiana: shrink away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowodowany kurczenie się daleko
  1. shrink czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But how could any woman look at him without shrinking away?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo