"slunk away" — Słownik kolokacji angielskich

slunk away kolokacja
Popularniejsza odmiana: slink away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chyłkiem się oddalić
  1. slink czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But in the end, he thought better of it and slunk away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo