"stomp away" — Słownik kolokacji angielskich

stomp away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tupot daleko
  1. stomp czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Before anyone could stop her she stomped away and headed for the castle gate.

    Podobne kolokacje: