"shuffle away" — Słownik kolokacji angielskich

shuffle away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powłóczenie nogami daleko
  1. shuffle czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    The old man shuffled away, heading for a spot further down the bar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo