"shamble away" — Słownik kolokacji angielskich

shamble away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wlecz się daleko
  1. shamble czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He turned and shambled away, staggering a little, and disappeared into the restaurant.

    Podobne kolokacje: