PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"splash away" — Słownik kolokacji angielskich

splash away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ochlap daleko
  1. splash czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Under the ground the water from the mains was still splashing away.

    Podobne kolokacje: