PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"trudge away" — Słownik kolokacji angielskich

trudge away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mozolny marsz daleko
  1. trudge czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Then Clemens pulled on his jacket and trudged away, the confusion following right behind him.

    Podobne kolokacje: