"strolled away" — Słownik kolokacji angielskich

strolled away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stroll away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzać się daleko
  1. stroll czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Dad says over his shoulder as the two stroll away.

    Podobne kolokacje: