"stroll away" — Słownik kolokacji angielskich

stroll away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzaj się daleko
  1. stroll czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    Dad says over his shoulder as the two stroll away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo