PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"saunter away" — Słownik kolokacji angielskich

saunter away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzaj się daleko
  1. saunter czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    She sauntered away, leaving Shawn staring at the bedroom door.

    Podobne kolokacje: