PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"waddle away" — Słownik kolokacji angielskich

waddle away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kaczy chód daleko
  1. waddle czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    He nodded at the sergeant to bind the chief, then waddled away to the hut.

    Podobne kolokacje: