ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strut away" — Słownik kolokacji angielskich

strut away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krocz dumnie daleko
  1. strut czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "One more win and they'll get their wish," said Carter, who strutted away, put on his baseball cap and shook his head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo