PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sashay away" — Słownik kolokacji angielskich

sashay away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź wolnym krokiem daleko
  1. sashay czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Detox was allowed to stay and Coco sashayed away.

    Podobne kolokacje: