"away wet" — Słownik kolokacji angielskich

away wet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko mokry
  1. away przysłówek + wet przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could see that her fingers came away wet.

    Podobne kolokacje: