"seasonally wet" — Słownik kolokacji angielskich

seasonally wet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sezonowo mokry
  1. seasonally przysłówek + wet przymiotnik
    Silna kolokacja

    A. fumosa is a rarer species found only in poorly drained or seasonally wet locations.

    Podobne kolokacje: