Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"marched away" — Słownik kolokacji angielskich

marched away kolokacja
Popularniejsza odmiana: march away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemaszerowany daleko
  1. march czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Those who marched away are said to have no leaders, or many.

    Podobne kolokacje: