Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"limp away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "limp away" po angielsku

limp away

phrasal verb
  1. oddalić się kulejąc

"limp away" — Słownik kolokacji angielskich

limp away kolokacja
  1. limp czasownik + away przysłówek = oddalić się kulejąc
    Zwykła kolokacja

    Then the women limped away, back to the house.

    Podobne kolokacje: