"tiptoe away" — Słownik kolokacji angielskich

tiptoe away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź na paluszkach daleko
  1. tiptoe czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    He gave her his card and she tiptoed away into the interior.

    Podobne kolokacje: