ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"amble away" — Słownik kolokacji angielskich

amble away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzaj się wolnym krokiem daleko
  1. amble czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Rising, he ambled away along the line of the pool.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo