PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"amble away" — Słownik kolokacji angielskich

amble away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechadzaj się wolnym krokiem daleko
  1. amble czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Rising, he ambled away along the line of the pool.

    Podobne kolokacje: