PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"slouch away" — Słownik kolokacji angielskich

slouch away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niedbała postawa daleko
  1. slouch czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "All right," the other said, and they slouched away.

    Podobne kolokacje: