"stamp away" — Słownik kolokacji angielskich

stamp away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczek daleko
  1. stamp czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Then he'd snarled at her to do what she could, and stamped away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo