"lumber away" — Słownik kolokacji angielskich

lumber away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczłap
  1. lumber czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Holding himself stiffly upright, he turned and lumbered away toward the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo