PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pad away" — Słownik kolokacji angielskich

pad away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podkładka daleko
  1. pad czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    With the kin watching, she padded away toward a trail that led to the top of the hill.

    Podobne kolokacje: