ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. look for = poszukaj look for
4. look up = patrzeć w górę look up
5. look out = uważać, rozglądać się, być ostrożnym look out
6. look down = patrzeć w dół look down
  • He took me by both arms, looking down into my face.
  • These children were happy to have someone to look down upon.
  • He lives alone and looks down on the general public.
  • The young woman looked down instead, into the dark water.
  • She felt his eyes on her, and looked down at him.
  • I sat on top for a second and looked down at him.
  • She looked down at the little girl, then back to me.
  • You are likely going to be looking down on the model from above.
  • He looked down at the paper again, set a hand over his eyes.
  • Now I am just as happy to be able to look down the table at him.
7. look around = rozglądać się look around
8. look upon = patrzeć na look upon
9. look toward = patrzeć w kierunku look toward
10. look beyond = popatrz dalej look beyond
11. look past = przeoczyć, nie zwrócić uwagi look past
12. look towards = patrzeć w kierunku look towards
13. look back = oglądać się za siebie look back
14. look off = wprowadzić w błąd przeciwnika look off
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.