"begin looking" — Słownik kolokacji angielskich

begin looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij patrzeć
  1. begin czasownik + look czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    You should have enough to begin looking into the issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo