"walk to look" — Słownik kolokacji angielskich

walk to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podchodzić patrzeć
  1. walk czasownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    Several miles below they ran in to the bank, and all four walked down to look at the bad water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo