"continue looking" — Słownik kolokacji angielskich

continue looking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj patrzenie
  1. continue czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    We plan to continue looking into this issue in the coming days and weeks.

    Podobne kolokacje: