BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(3) avoid, affect, pretend
Kolokacji: 3
(7) like, wish, care
Kolokacji: 4
(8) bother
Kolokacji: 2
(9) pause, speak, visit
Kolokacji: 3
(10) refuse, manage, mind, resist
Kolokacji: 4
1. allow to look = pozwól patrzeć allow to look
2. tell to look = każ patrzeć tell to look
3. left looking = w lewo patrząc left looking
4. leave to look = wychodzić patrzeć leave to look
5. suggest looking = zasugeruj patrzeć suggest looking
6. say looking = powiedz patrzenie say looking
7. look without saying = popatrz bez mówienia look without saying
8. look at was left = patrzeć został look at was left
9. call looking = ogłoś patrzenie call looking
10. tell to look up = każ patrzyć w górę tell to look up
11. promise to look = obietnica patrzenia promise to look
12. recommend looking = poleć patrzenie recommend looking
(15) happen, come, send, emerge
Kolokacji: 5
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.