"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 210
(3) away, forth, cramped
Kolokacji: 3
(4) ahead, before
Kolokacji: 2
(9) familiar, beaten
Kolokacji: 2
(13) uncomfortable, uncomfortably
Kolokacji: 2
(15) better, best
Kolokacji: 2
(35) blankly, resigned
Kolokacji: 2
(40) sideways, obliquely
Kolokacji: 2
(44) upward, downward
Kolokacji: 2
(45) nervously, spooky
Kolokacji: 2
(65) odd, left
Kolokacji: 2
(69) ready, searchingly, quick
Kolokacji: 3
(70) concerned, interested
Kolokacji: 2
(74) tough, sturdy, vigorous
Kolokacji: 3
(83) longingly, yearningly
Kolokacji: 2
(84) helplessly, helpless, powerful
Kolokacji: 3
(89) deep, deeply, imminent
Kolokacji: 3
(91) kindly, unkindly, benevolently
Kolokacji: 3
(97) eagerly, eager
Kolokacji: 2
(98) constantly, invariably
Kolokacji: 2
(99) hard, nasty, difficult, tight
Kolokacji: 4
(103) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(105) merely, simply
Kolokacji: 2
(108) finally, eventually
Kolokacji: 3
(111) wildly, chaotic
Kolokacji: 2
(117) expensive, lush
Kolokacji: 2
(118) unlikely, remotely
Kolokacji: 2
(119) hungry, hungrily
Kolokacji: 2
(124) actively, busy, fussy
Kolokacji: 3
(125) apologetic, apologetically
Kolokacji: 2
(126) weird, weirdly
Kolokacji: 2
(130) fondly, lovingly, adoringly
Kolokacji: 3
(131) wrong, aggrieved, shockingly
Kolokacji: 3
(136) sleepy, sleepily, drowsily
Kolokacji: 3
(138) abroad, overseas
Kolokacji: 2
(140) silently, briefly
Kolokacji: 2
(142) high, stiff, wet, drunk, tipsy
Kolokacji: 5
(143) presentable, disreputable
Kolokacji: 2
(144) skyward, skywards
Kolokacji: 2
1. look warm = wyglądaj ciepły look warm
2. look tenderly = popatrz delikatnie look tenderly
4. look warmly = popatrz ciepło look warmly
5. look soulfully = popatrz z żałością w głosie look soulfully
(146) fixedly, petrified
Kolokacji: 2
(147) wise, vibrant, pert
Kolokacji: 3
(152) sober, somberly, somber, sombre
Kolokacji: 4
(154) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(163) aside, apart
Kolokacji: 2
(164) approvingly, disapprovingly
Kolokacji: 2
(170) proudly, swollen, arrogant
Kolokacji: 3
(176) hesitant, hesitantly, reluctant
Kolokacji: 3
(178) keenly, blindly, unseeingly
Kolokacji: 3
(179) anew, afresh
Kolokacji: 2
(183) idly, lazily
Kolokacji: 2
(184) inevitable, necessarily
Kolokacji: 2
(185) intact, undamaged, hurt
Kolokacji: 3
(188) demure, demurely, coyly
Kolokacji: 3
(189) noble, regal
Kolokacji: 2
(190) southward, southwards
Kolokacji: 2
(191) outwards, inwards
Kolokacji: 2
(192) sterile, vainly, fruitlessly
Kolokacji: 3
(194) pristine, virginal
Kolokacji: 2
(197) feminine, matronly
Kolokacji: 2
(198) transparent, guilelessly
Kolokacji: 2
(200) slyly, dodgy
Kolokacji: 2
(201) sweaty, dorky, odder
Kolokacji: 3
(203) upstream, downstream
Kolokacji: 2
(204) idyllic, unpleasantly, pleasant
Kolokacji: 3
(205) bright-eyed, red-eyed
Kolokacji: 2
(206) unpromising, thunderous
Kolokacji: 2
(207) undernourished, well-fed
Kolokacji: 2
(208) stable, ageless
Kolokacji: 2
(209) passable, impassable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.