"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
1. look far from = patrzeć daleko od look far from
2. look down over = spuszczać wzrok ponad look down over
3. look amid = patrzeć wśród look amid
4. look off into = patrzeć daleko do look off into
5. look because = patrzeć ponieważ look because
7. look thanks to = patrzeć dzięki look thanks to
8. look amongst = patrzeć wśród look amongst
9. look up over = patrzyć w górę ponad look up over
10. look while = patrzeć podczas gdy look while
11. look following = wyglądaj następujący look following
12. look out by = uważać przez look out by
13. look down without = spuść wzrok na zewnątrz look down without
14. look apart from = patrzeć oprócz look apart from
15. look atop = patrzeć na look atop
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.