BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
1. look up on = patrzyć w górę na look up on
2. look out in = uważać w look out in
3. look near = popatrz blisko look near
4. look back with = oglądać się z look back with
5. look unlike = wyglądaj niepodobny look unlike
6. look around in = rozejrzyj się look around in
7. look throughout = popatrz przez cały czas look throughout
8. look except = patrzeć tyle że look except
9. look close to = wyglądaj blisko look close to
10. look that = patrzeć że look that
11. look out toward = uważać w kierunku look out toward
12. look up toward = patrzyć w górę w kierunku look up toward
13. look out with = uważać z look out with
14. look underneath = popatrz poniżej look underneath
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.