BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
(6) to, with, on, out, from, ...
Kolokacji: 14
1. look up to = podziwiaj look up to
2. look out on = uważać na look out on
3. look around with = oglądać się z look around with
4. look out of = uważać z look out of
5. look out from = uważać z look out from
6. look down to = spojrzyj w dół look down to
7. look up in = sprawdź look up in
8. look up with = patrzyć w górę z look up with
9. look out to = wyglądaj na zewnątrz look out to
10. look down with = spuszczać wzrok z look down with
11. look up for = podziwiaj look up for
12. look down in = spuszczać wzrok w look down in
13. look down through = spuść wzrok całkowicie look down through
14. look down for = poszukaj w dół look down for
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.