"decide to look" — Słownik kolokacji angielskich

decide to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się patrzeć
  1. decide czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    So we decided to look at what to do about it.

    Podobne kolokacje: