KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"look" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

look czasownik

look + rzeczownik
Kolokacji: 22
film to look out • look down one's nose • chance to look • head to look • place to look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) film, turn
Kolokacji: 2
(3) chance, opportunity
Kolokacji: 2
(5) way, need, thing, Grace
Kolokacji: 4
(6) time, window
Kolokacji: 2
1. time to look = czas patrzeć time to look
  • She turned away and went to look out the window.
  • For some, just looking out the window was not enough to make sure they had a clear view.
  • When nothing happened, he got up to look out the window.
  • He walked across the room and looked out the window.
  • Do you feel yourself looking out the window or at the floor?
  • She looked out the window, up the street toward where her mother now lives.
  • I came down here, looked out the window and didn't see anything.
  • She sat looking out the window for a moment after we'd stopped.
  • She turned away for a moment to look out the window.
  • He went to the front room and looked out the window.
czasownik + look
Kolokacji: 125
start looking • stand looking • keep looking • stop looking • avoid looking • begin looking • sit looking • go looking • come looking • ...
look + przyimek
Kolokacji: 113
look at • look for • look up • look out • look down • look around • look upon • look beyond • look past • look back • look off • ...
look + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 1131
look forward • look closely • look away • look ahead • look tired • look surprised • look straight • look directly • look carefully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.