"time to look" — Słownik kolokacji angielskich

time to look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas patrzeć
  1. look czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And she never had any time to really look into her financial state.

    Podobne kolokacje: