"look out from" — Słownik kolokacji angielskich

look out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważać z
  1. look czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    "They are looking out for something new from network television."

    Podobne kolokacje: