"look affectionately" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz czule
  1. look czasownik + affectionately przysłówek
    Luźna kolokacja

    He broke off with a sigh and looked at Jimmy affectionately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo