"look soulfully" — Słownik kolokacji angielskich

look soulfully kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz z żałością w głosie
  1. look czasownik + soulfully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In one, he is merely looking soulfully at the camera.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo