"look tenderly" — Słownik kolokacji angielskich

look tenderly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz delikatnie
  1. look czasownik + tenderly przysłówek
    Luźna kolokacja

    At the end of his speech the king looked tenderly around upon the people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo