"look taut" — Słownik kolokacji angielskich

look taut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj naprężony
  1. look czasownik + taut przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The line of her shoulders looked taut, yet thrown back easily, as if poised for flight.

    Podobne kolokacje: