"looked toward" — Słownik kolokacji angielskich

looked toward kolokacja
Popularniejsza odmiana: look toward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść w kierunku
  1. look czasownik + toward przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I have been looking for you further toward the north.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo