"got to look" — Słownik kolokacji angielskich

got to look kolokacja
Popularniejsza odmiana: get to look
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namówiony by patrzeć
  1. get czasownik + look czasownik
    Zwykła kolokacja

    You've really got to look at what we did as a team.

    Podobne kolokacje: