BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look to going" — Słownik kolokacji angielskich

look to going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się pójścia
  1. go czasownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you make it interesting, they will look forward to going to school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo